O przedszkolu

 

Najserdeczniejsze życzenia:
cudownych Świąt Bożego Narodzenia
rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
pod żywą choinką zaś dużo prezentów,
a w Waszych pięknych duszach
wiele sentymentów.
Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok 2021,
żeby był  lepszy niż ten,
co właśnie mija.
Dyrektor i Personel
z Przedszkola Publicznego Nr 11
w Radomiu


Radom 2020

Drodzy rodzice!

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń w naszym regionie, zwracamy się z prośbą do Rodziców aby w przypadku podejrzenia zakażenia, któregoś z domowników lub kontaktu domownika z osobą zakażoną-  pozostawili dziecko w domu.

Informujemy, że obecnie w naszym przedszkolu mają miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków z uwagi na zachorowanie rodzica i pracowników, jednakże  żadna z tych osób nie miała kontaktu z dziećmi w ostatnich 7 dniach. Z sanepidu uzyskaliśmy informację, że tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczaniem funkcjonowania placówki.

W przypadku kontaktu poniżej 7 dni zakażonego dziecka lub pracownika będą wdrożone opracowane procedury, o czym  Państwo będą niezwłocznie informowani.

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań,  aby pobyt dzieci w przedszkolu był bezpieczny. Codziennie przeprowadzane są kilkukrotne dezynfekcje wszystkich użytkowych pomieszczeń przedszkola oraz zabawek i sprzętów, z których korzystają dzieci. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu dbamy o częste mycie rąk  i bacznie obserwujemy stan zdrowia dzieci. Apelujemy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego w warunkach domowych.

Serdecznie dziękujemy Państwu, za współpracę oraz odpowiedzialną postawę.

Dziękujemy rodzicom, którzy w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pozostawiają dziecko w domu oraz informują nas o zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez Sanepid i kwarantannach Państwa i członków rodzin.

 

Z życzeniami zdrowia.

Dyrektor Jolanta Tworek

Nasze
przedszkole

Nasze przedszkole jest przedszkolem z tradycjami, istnieje już od 60 lat, mieści się przy ul. Kościuszki 10 oraz przy ul. Chałubińskiego 22. Obydwa budynki położone są w centrum miasta w dzielnicy Planty. Są to budynki wolnostojące, piętrowe, otoczone ogrodem przedszkolnym. W budynku przy ul. Kościuszki znajduje się 5 sal dydaktycznych, a w filii 4 sale dydaktyczne (każda z łazienką). Sale zajęć wyposażone są w różnorodne zabawki i pomoce dostosowane do wieku dziecka. Ogrody przedszkolne są zazielenione, wyposażone w sprzęt do zabaw, piaskownice, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele. Całość tworzy estetyczne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają. Przedszkole jest czynne w godz. 600–1700 zgodnie z życzeniem rodziców. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony rodziców, uruchomiliśmy dodatkowo w roku szk. 2008/09 dwa oddziały p-lne w PSP Nr 28 przy ul Jaracza i PSP Nr 13 przy ul. Sienkiewicza. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka tworząc miłą, przyjazną i rodzinną atmosferę.

magda-10Nasze atuty

Atuty naszego przedszkola to:

 • Dobre usytuowanie budynku (centrum miasta, dobry dojazd).
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola.
 • Dogodny czas pracy przedszkola (czynne w godz. 600–1700).
 • Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli (100% ma wyższe wykształcenie w tym 10 n-li dyplomowanych).
 • Identyfikacja nauczycieli z celami przedszkola.
 • Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej (udział w warsztatach, kursach, konferencjach).
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych.
 • Rodzinny klimat i miła atmosfera.
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy – Klanza, Spójrz inaczej, Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, relaksacja i inne).
 • Dobra współpraca ze środowiskiem kulturalnym i społecznym.
 • Folder informacyjny dla rodziców.
 • Dni otwarte dla rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola.
 • Własna strona internetowa.
 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
 • Obecność w lokalnych mediach: prasie i telewizji.
 • Programy autorskie i innowacje.
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.
 • Udział w konkursach, przeglądach i imprezach międzyprzedszkolnych na terenie Radomia.
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 • Pozyskiwanie sponsorów.
 • Organizacja imprez przedszkolnych w atrakcyjnych dla dzieci ośrodkach.

magda-17Nasze dzieci

Naszym priorytetem jest uśmiech dziecka.  Staramy się, by czas spędzony przez dzieci w naszym przedszkolu był dla nich wyjątkowy.  Dlatego też prócz udziału w codziennych zabawach, zajęciach realizujących Podstawę Programową, dzieci z naszej placówki biorą czynny udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta. (Są to konkursy plastyczne, wokalne, recytatorskie oraz taneczne.) Chętnie też bierzemy udział w kolejnych edycjach Radomskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Nasz sukces to I miejsce w roku 2005; II miejsce w roku 2006 i 2007  i III miejsce w 2016. Poprzez udział w tego typu imprezach dzieci zdobywają mnóstwo dyplomów, nagród, wyróżnień i przede wszystkim wiarę we własne siły oraz cenne doświadczenia. Jesteśmy również organizatorami konkursów międzyprzedszkolnych i rodzinnych, do udziału w których zapraszamy rodziców i zaprzyjaźnione placówki przedszkolne: PP Nr 4, PP Nr 24, PP Nr 13. Prezentujemy także zdolności dzieci w środowisku lokalnym: wystawiamy przedstawienia jasełkowe w kościele ONMP, Domu Spokojnej Starości; zapraszamy na występy (Jasełka, Tradycje wielkanocne) do przedszkola  dzieci z zaprzyjaźnionych placówek, tj. uczniów z PSP Nr 28, PSP Nr 13, PSP Nr 32, Z. Sz. Budowlanych, III LO, Bursy Szkolnej nr 1, MOPS-u, CAL-u. Przedszkole odpowiednio organizuje sytuacje edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach (dzieci mające trudności w opanowaniu treści programowych). Nasze dzieci znajdują się pod stałą opieką specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (w formie: stałej współpracy z logopedą, dyżurów i dni otwartych dla rodziców, badań logopedycznych całej grupy).

Od kilku lat bierzemy również udział w ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”,  realizujemy programy profilaktyczno-zdrowotne, zainicjowane przez Mazowieckie Centrum Zdrowia tj. „Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach”. Dzięki temu wszystkie grupy wiekowe w naszym przedszkolu myją systematycznie zęby.

magda-16Nasi rodzice

Przy naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, której przedstawicielami są:

 • Przewodniczący: p. Paweł Porzyczka
 • Z-ca przewodniczącego: p. Ilona Gnat – Siuda
 • Sekretarz: p. Anna Olszewska

Numer konta rady rodziców: 32 1240 3259 1111 0000 2989 3155

Prowadzimy różnorodne formy współpracy z rodzicami. Organizujemy zajęcia otwarte i adaptacyjne, dyżury indywidualne nauczycielek i specjalistów (logopeda, psycholog), spotkania integracyjne, pogadanki, badania logopedyczne; przekazujemy informacje rodzicom poprzez kalendarium, gazetkę przedszkolną, stronę internetową, ogłoszenia, folder informacyjny itp. Przyjazna i dobra współpraca z rodzicami powoduje, że czują się współgospodarzami naszego przedszkola.

magda-14Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest ważna w pracy każdej placówki wychowania przedszkolnego, dlatego nasze przedszkole bardzo dużo uwagi poświęca poszukiwaniom wciąż nowych form umożliwiających poszerzenie kontaktów z domem rodzinnym wychowanków, społecznością lokalną, instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz mediami. Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszym przedszkolu we współpracy z rodzicami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Aktywnie i systematycznie współpracujemy z:

 • Muzeum Okręgowym im Jacka Malczewskiego – zwiedzamy wystawy i galerie;
 • Muzeum Wsi Radomskiej – bierzemy udział w wycieczkach i wystawach, zajęciach dydaktycznych;
 • Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – bierzemy udział w warsztatach, zwiedzamy wystawy
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich – uczestniczymy w „spotkaniach z książką”,  oglądamy wystawy prac plastycznych dzieci; wypożyczamy książki
 • Biblioteką Pedagogiczną – bierzemy udział w warsztatach czytelniczych
 • Centrum Edukacji Ekologicznej – organizujemy wycieczki do Puszczy Kozienickiej, bierzemy udział w akcji „Sprzątania świata”
 • Szkołą Muzyczną – bierzemy udział w Porankach Muzycznych, uczniowie Szkoły Muzycznej uświetniają występami nasze imprezy, jesteśmy zapraszani na koncerty naszych absolwentów;
 • Domem Kultury ul. Daszyńskiego – bierzemy udział w organizowanych imprezach kulturalnych;
 • Domem Kultury „Borki”- bierzemy udział w konkursach recytatorskich i plastycznych;
 • Domem Kultury „Igrek” – organizujemy imprezy integracyjne;
 • Klubem (spółdzielni mieszkaniowej „Budowlani”) „Igrek” – bierzemy udział w festynach („Pod dachem”), konkursach, współpracujemy w ramach CALu
 • PP Nr 4, PP Nr 13, PP Nr 24 – wspólnie organizujemy konkursy, czerpiemy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, wymieniamy się doświadczeniem;
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 13 z oddziałami integracyjnymi – udział w konkursach plastycznych
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Adama Mickiewicza – bierzemy udział w konkursach i festynach
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – współpracujemy w ramach CALu, współorganizujemy uroczystości i festyny
 • V Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta – bierzemy udział w zajęciach muzyczno – ruchowych przygotowanych przez młodzież
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego – bierzemy udział w zajęciach czytelniczych i warsztatach plastycznych organizowanych przez uczniów z liceum
 • Bursą Szkolną nr 1 – bierzemy udział w przedstawieniach organizowanych przez uczniów
 • Strażą Pożarną – organizujemy wycieczki do remizy, zapraszamy strażaków na imprezy przedszkolne;
 • Policją – coroczne zapraszamy do przedszkola na pogadanki o bezpieczeństwie;
 • TV lokalną DAMI, redakcjami gazet lokalnych
 • CAL -em – Centrum Aktywności Lokalnej – organizujemy wspólneh imprezy, festyny, inscenizacje;
 • MOPS-em – prowadzimy w ramach wolontariatu zajęcia dla dzieci objętych opieką ośrodka.

Przyjazną atmosferę i ufny stosunek przyszłego ucznia do szkoły i nauczyciela kształtujemy podczas współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 13, 28 oraz PSP Nr 32. Wzajemne odwiedziny, zabawy, udział w zajęciach szkolnych, konkursy i wycieczki czy zapraszanie na przedstawienia przedszkolne pozwalają naszym przedszkolakom bezstresowo podejmować trudne i odpowiedzialne zadania ucznia. W przedszkolu są organizowane również bezpłatne zajęcia (w formie wolontariatu) w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, które są objęte opieką MOPS-u. Dzieci te są również zapraszane na uroczystości przedszkolne typu: Jasełka, Tradycje Wielkanocne, festyny rodzinne, Zabawę Karnawałową. Obdarowujemy je również paczkami na Mikołaja, które są sponsorowane zawsze dzięki dobrej woli naszych rodziców. Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych. Corocznie też zbieramy i przekazujemy żywność dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, bierzemy też udział w akcji „Złotóweczka dla pieseczka”.

magda-7Metody pracy

W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Spójrz inaczej” wg A. Kołodziejczyka,
 • „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W.Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • „Kinezjologia edukacyjna” P. Dennisona, relaksacja i inne.