O przedszkolu

Życzenia dedykowane od wszystkich dzieci wszystkim Mamom

 

 

                                                             Policzmy się dla Polski!
                               Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021
Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby
mieszkającej w Polsce, a podstawową metodą będzie samospis internetowy.
Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw,
powiatów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficznospołecznych
i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy
dotyczące rozwoju Polski w najbliższych latach.
Obowiązek,ale przede wszystkim szansa
Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw – o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również
pamiętać o spisaniu współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu.
Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności. Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze
zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.
Najwygodniej przez Internet
Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem.
Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/.                                                                                                  Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL
wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę będzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej.
Rachmistrz tylko w ostateczności
Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie.
Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane odnośnie tożsamości rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99,w aplikacji „Sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu
Statystycznego w Warszawie https://warszawa.stat.gov.pl/.
Dane będą bezpieczne
Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki
publicznej bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie,
na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonujące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej – są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności.
Więcej informacji: https://spis.gov.pl/
Infolinia spisowa: 22 279 99 99

 

Drodzy rodzice!

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń w naszym regionie, zwracamy się z prośbą do Rodziców aby w przypadku podejrzenia zakażenia, któregoś z domowników lub kontaktu domownika z osobą zakażoną-  pozostawili dziecko w domu.

Informujemy, że obecnie w naszym przedszkolu mają miejsce pojedyncze przypadki kwarantanny przedszkolaków z uwagi na zachorowanie rodzica i pracowników, jednakże  żadna z tych osób nie miała kontaktu z dziećmi w ostatnich 7 dniach. Z sanepidu uzyskaliśmy informację, że tego typu sytuacje nie wymagają wszczynania procedury związanej z ograniczaniem funkcjonowania placówki.

W przypadku kontaktu poniżej 7 dni zakażonego dziecka lub pracownika będą wdrożone opracowane procedury, o czym  Państwo będą niezwłocznie informowani.

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań,  aby pobyt dzieci w przedszkolu był bezpieczny. Codziennie przeprowadzane są kilkukrotne dezynfekcje wszystkich użytkowych pomieszczeń przedszkola oraz zabawek i sprzętów, z których korzystają dzieci. W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu dbamy o częste mycie rąk  i bacznie obserwujemy stan zdrowia dzieci. Apelujemy o przestrzeganiu reżimu sanitarnego w warunkach domowych.

Serdecznie dziękujemy Państwu, za współpracę oraz odpowiedzialną postawę.

Dziękujemy rodzicom, którzy w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów pozostawiają dziecko w domu oraz informują nas o zaistniałych podejrzeniach, nadzorze epidemicznym nałożonym przez Sanepid i kwarantannach Państwa i członków rodzin.

 

Z życzeniami zdrowia.

Dyrektor Jolanta Tworek

Nasze
przedszkole

Nasze przedszkole jest przedszkolem z tradycjami, istnieje już od 60 lat, mieści się przy ul. Kościuszki 10 oraz przy ul. Chałubińskiego 22. Obydwa budynki położone są w centrum miasta w dzielnicy Planty. Są to budynki wolnostojące, piętrowe, otoczone ogrodem przedszkolnym. W budynku przy ul. Kościuszki znajduje się 5 sal dydaktycznych, a w filii 4 sale dydaktyczne (każda z łazienką). Sale zajęć wyposażone są w różnorodne zabawki i pomoce dostosowane do wieku dziecka. Ogrody przedszkolne są zazielenione, wyposażone w sprzęt do zabaw, piaskownice, drabinki, zjeżdżalnie, karuzele. Całość tworzy estetyczne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają. Przedszkole jest czynne w godz. 600–1700 zgodnie z życzeniem rodziców. Ze względu na duże zainteresowanie ze strony rodziców, uruchomiliśmy dodatkowo w roku szk. 2008/09 dwa oddziały p-lne w PSP Nr 28 przy ul Jaracza i PSP Nr 13 przy ul. Sienkiewicza. Dbamy o wszechstronny rozwój dziecka tworząc miłą, przyjazną i rodzinną atmosferę.

magda-10Nasze atuty

Atuty naszego przedszkola to:

 • Dobre usytuowanie budynku (centrum miasta, dobry dojazd).
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola.
 • Dogodny czas pracy przedszkola (czynne w godz. 600–1700).
 • Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli (100% ma wyższe wykształcenie w tym 10 n-li dyplomowanych).
 • Identyfikacja nauczycieli z celami przedszkola.
 • Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej (udział w warsztatach, kursach, konferencjach).
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych.
 • Rodzinny klimat i miła atmosfera.
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy – Klanza, Spójrz inaczej, Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, relaksacja i inne).
 • Dobra współpraca ze środowiskiem kulturalnym i społecznym.
 • Folder informacyjny dla rodziców.
 • Dni otwarte dla rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola.
 • Własna strona internetowa.
 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
 • Obecność w lokalnych mediach: prasie i telewizji.
 • Programy autorskie i innowacje.
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych.
 • Udział w konkursach, przeglądach i imprezach międzyprzedszkolnych na terenie Radomia.
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola.
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 • Pozyskiwanie sponsorów.
 • Organizacja imprez przedszkolnych w atrakcyjnych dla dzieci ośrodkach.

magda-17Nasze dzieci

Naszym priorytetem jest uśmiech dziecka.  Staramy się, by czas spędzony przez dzieci w naszym przedszkolu był dla nich wyjątkowy.  Dlatego też prócz udziału w codziennych zabawach, zajęciach realizujących Podstawę Programową, dzieci z naszej placówki biorą czynny udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta. (Są to konkursy plastyczne, wokalne, recytatorskie oraz taneczne.) Chętnie też bierzemy udział w kolejnych edycjach Radomskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Nasz sukces to I miejsce w roku 2005; II miejsce w roku 2006 i 2007  i III miejsce w 2016. Poprzez udział w tego typu imprezach dzieci zdobywają mnóstwo dyplomów, nagród, wyróżnień i przede wszystkim wiarę we własne siły oraz cenne doświadczenia. Jesteśmy również organizatorami konkursów międzyprzedszkolnych i rodzinnych, do udziału w których zapraszamy rodziców i zaprzyjaźnione placówki przedszkolne: PP Nr 4, PP Nr 24, PP Nr 13. Prezentujemy także zdolności dzieci w środowisku lokalnym: wystawiamy przedstawienia jasełkowe w kościele ONMP, Domu Spokojnej Starości; zapraszamy na występy (Jasełka, Tradycje wielkanocne) do przedszkola  dzieci z zaprzyjaźnionych placówek, tj. uczniów z PSP Nr 28, PSP Nr 13, PSP Nr 32, Z. Sz. Budowlanych, III LO, Bursy Szkolnej nr 1, MOPS-u, CAL-u. Przedszkole odpowiednio organizuje sytuacje edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach (dzieci mające trudności w opanowaniu treści programowych). Nasze dzieci znajdują się pod stałą opieką specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (w formie: stałej współpracy z logopedą, dyżurów i dni otwartych dla rodziców, badań logopedycznych całej grupy).

Od kilku lat bierzemy również udział w ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”,  realizujemy programy profilaktyczno-zdrowotne, zainicjowane przez Mazowieckie Centrum Zdrowia tj. „Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach”. Dzięki temu wszystkie grupy wiekowe w naszym przedszkolu myją systematycznie zęby.

magda-16Nasi rodzice

Przy naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, której przedstawicielami są:

 • Przewodniczący: p. Paweł Porzyczka
 • Z-ca przewodniczącego: p. Ilona Gnat – Siuda
 • Sekretarz: p. Anna Olszewska

Numer konta rady rodziców: 32 1240 3259 1111 0000 2989 3155

Prowadzimy różnorodne formy współpracy z rodzicami. Organizujemy zajęcia otwarte i adaptacyjne, dyżury indywidualne nauczycielek i specjalistów (logopeda, psycholog), spotkania integracyjne, pogadanki, badania logopedyczne; przekazujemy informacje rodzicom poprzez kalendarium, gazetkę przedszkolną, stronę internetową, ogłoszenia, folder informacyjny itp. Przyjazna i dobra współpraca z rodzicami powoduje, że czują się współgospodarzami naszego przedszkola.

magda-14Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest ważna w pracy każdej placówki wychowania przedszkolnego, dlatego nasze przedszkole bardzo dużo uwagi poświęca poszukiwaniom wciąż nowych form umożliwiających poszerzenie kontaktów z domem rodzinnym wychowanków, społecznością lokalną, instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz mediami. Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszym przedszkolu we współpracy z rodzicami, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Aktywnie i systematycznie współpracujemy z:

 • Muzeum Okręgowym im Jacka Malczewskiego – zwiedzamy wystawy i galerie;
 • Muzeum Wsi Radomskiej – bierzemy udział w wycieczkach i wystawach, zajęciach dydaktycznych;
 • Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – bierzemy udział w warsztatach, zwiedzamy wystawy
 • Miejską Biblioteką Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich – uczestniczymy w „spotkaniach z książką”,  oglądamy wystawy prac plastycznych dzieci; wypożyczamy książki
 • Biblioteką Pedagogiczną – bierzemy udział w warsztatach czytelniczych
 • Centrum Edukacji Ekologicznej – organizujemy wycieczki do Puszczy Kozienickiej, bierzemy udział w akcji „Sprzątania świata”
 • Szkołą Muzyczną – bierzemy udział w Porankach Muzycznych, uczniowie Szkoły Muzycznej uświetniają występami nasze imprezy, jesteśmy zapraszani na koncerty naszych absolwentów;
 • Domem Kultury ul. Daszyńskiego – bierzemy udział w organizowanych imprezach kulturalnych;
 • Domem Kultury „Borki”- bierzemy udział w konkursach recytatorskich i plastycznych;
 • Domem Kultury „Igrek” – organizujemy imprezy integracyjne;
 • Klubem (spółdzielni mieszkaniowej „Budowlani”) „Igrek” – bierzemy udział w festynach („Pod dachem”), konkursach, współpracujemy w ramach CALu
 • PP Nr 4, PP Nr 13, PP Nr 24 – wspólnie organizujemy konkursy, czerpiemy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, wymieniamy się doświadczeniem;
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 13 z oddziałami integracyjnymi – udział w konkursach plastycznych
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 28 im. Adama Mickiewicza – bierzemy udział w konkursach i festynach
 • Publiczną Szkołą Podstawową nr 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – współpracujemy w ramach CALu, współorganizujemy uroczystości i festyny
 • V Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta – bierzemy udział w zajęciach muzyczno – ruchowych przygotowanych przez młodzież
 • X Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego – bierzemy udział w zajęciach czytelniczych i warsztatach plastycznych organizowanych przez uczniów z liceum
 • Bursą Szkolną nr 1 – bierzemy udział w przedstawieniach organizowanych przez uczniów
 • Strażą Pożarną – organizujemy wycieczki do remizy, zapraszamy strażaków na imprezy przedszkolne;
 • Policją – coroczne zapraszamy do przedszkola na pogadanki o bezpieczeństwie;
 • TV lokalną DAMI, redakcjami gazet lokalnych
 • CAL -em – Centrum Aktywności Lokalnej – organizujemy wspólneh imprezy, festyny, inscenizacje;
 • MOPS-em – prowadzimy w ramach wolontariatu zajęcia dla dzieci objętych opieką ośrodka.

Przyjazną atmosferę i ufny stosunek przyszłego ucznia do szkoły i nauczyciela kształtujemy podczas współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 13, 28 oraz PSP Nr 32. Wzajemne odwiedziny, zabawy, udział w zajęciach szkolnych, konkursy i wycieczki czy zapraszanie na przedstawienia przedszkolne pozwalają naszym przedszkolakom bezstresowo podejmować trudne i odpowiedzialne zadania ucznia. W przedszkolu są organizowane również bezpłatne zajęcia (w formie wolontariatu) w Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym, które są objęte opieką MOPS-u. Dzieci te są również zapraszane na uroczystości przedszkolne typu: Jasełka, Tradycje Wielkanocne, festyny rodzinne, Zabawę Karnawałową. Obdarowujemy je również paczkami na Mikołaja, które są sponsorowane zawsze dzięki dobrej woli naszych rodziców. Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych. Corocznie też zbieramy i przekazujemy żywność dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, bierzemy też udział w akcji „Złotóweczka dla pieseczka”.

magda-7Metody pracy

W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Spójrz inaczej” wg A. Kołodziejczyka,
 • „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W.Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • „Kinezjologia edukacyjna” P. Dennisona, relaksacja i inne.