,,BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”

IMG_20160425_091513W poniedziałek 25 kwietnia    2016r. w ramach realizacji programu ,,Bezpieczny przedszkolak” w grupie V ,,Biedronki” odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej. Przeprowadził je Pan Mariusz wykwalifikowany ratownik medyczny a zarazem strażak. Podczas spotkania dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się  w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, oraz obserwowały czynności ratownicze w różnych sytuacjach. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem Pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Dzielnym pacjentem została również nasza przedszkolna myszka. Przedszkolaki zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku zagrożenia  zdrowia lub życia. Serdecznie dziękujemy naszemu ratownikowi za wspaniałą lekcję oraz Pani Julicie Sulikowskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania.