Archiwum kategorii: KĄCIK RODZICA – CIEKAWOSTKI

Radomskie Drogi Niepodległości (Pakosław)

Spoczywają tutaj prochy poległych żołnierzy Legionu Puławskiego, walczących o niepodległość i zjednoczenie naszej Ojczyzny podczas I wojny światowej. Pomnik związany jest z historyczną bitwą pod Pakosławiem (19 maja 1915 r.) w której, Polskie oddziały pod dowództwem podpułkownika Antoniego Reutta próbowały wraz z Rosjanami powstrzymać niemiecką dywizję gen. Woyrscha. Niemiecką dywizja parła przez Kielce, Końskie, Wierzbicę i Szydłowiec. Ofiarność i poświęcenie żołnierzy Polskich doprowadziły do ostatecznego przerwania pozycji niemieckich. Starcia na polach Pakosławia, Krzyżanowic, Osin i Michałowa trwały do końca maja. Bitwa pod Pakosławiem była chrztem bojowym Legionu Puławskiego. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 19 maja 1930 r. przy drodze Pakosław – Osiny przebiegającej obok torfowiska odsłonięto pomnik. Pomnik został wykonany według projektu byłego żołnierza Legionu Puławskiego, artystę rzeźbiarza Piotra Milewskiego.

„Radomskie Drogi Niepodległości” (Ruda Wielka)

Cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej –  jest zabytkiem klasy „0”. Wybudowali go i otoczyli murem Niemcy. Zajmuje powierzchnię 875 m2. Pochowano na nim poległych w latach 1914-1915 żołnierzy armii niemieckiej, austro – węgierskiej i rosyjskiej.
Podczas zakładania cmentarzy wojskowych na obszarze Polski okupowanej przez armię Austro-Węgier obowiązywała zasada, że groby żołnierzy armii sojuszniczej i przeciwnika należy otaczać taką samą czcią i opieką, jak groby żołnierzy własnej armii. Większość pochowanych, na porosłym sosnami wzgórzu, poległa w maju 1915r. Rozpoczęli oni ofensywę armii państw centralnych i odwrót wojsk rosyjskich z terenów bitwy gorlickiej. Bitwa rozegrała się pod Gorlicami w dniach 2-6 maja 1915r. pomiędzy Nidą, Pilicą i Wisłą. 28 lipca tegoż roku Niemcy ostatecznie wyparli wojska rosyjskie z obszaru byłego województwa radomskiego. Na cmentarzu z czasów I wojny światowej znajdowały się tablice na nagrobkach z nazwiskami: Kowalczyk Klepaczewski czy Zagrodnik. Do dnia dzisiejszego ocalały tylko dwa nagrobki i na jednym z nich widnieje nazwisko poległego żołnierza Hansa Montzera. Pozostałe groby usypane są symbolicznie z piachu i nie posiadają tabliczek z nazwiskami poległych. Na cmentarzu zwraca uwagę Rotunda komemoratywna, jedyna tego typu budowla w Polsce. To „ponadwyznaniowa” budowla pamiątkowa. Rotundy stawiano na honorowych cmentarzach i w miejscach upamiętniających cześć bohaterów Austrii i Niemiec. (Niestety nie ośmieliłam się zamieścić zdjęcia budowli ponieważ została zdewastowana niecenzuralnymi rysunkami i napisami).

„Radomskie Drogi Niepodległości” (Anielin)

Pomnik – mauzoleum z prochami poległych legionistów z I Brygady Legionów Polskich (pod Laskami i Anielinem). Obiekt związany jest z bojami toczonymi pod Anielinem-Laskami w dniach 22-26 października 1914 r. w ramach walk o Twierdzę Iwanogród (Dęblin). Legioniści otrzymali zadanie opanowania, a następnie utrzymania wsi Laski i Anielin położonych obok linii kolejowych między Pionkami a Garbatką. Podstawą natarcia stała się Policzna, gdzie ulokował się sztab z Józefem Piłsudskim. 23 x 1914 r. trzy bataliony dowodzone przez majora Michała Żymierskiego zdobyły Laski i przez cztery dni powstrzymywały falowe szturmy piechoty rosyjskiej. Kolejny batalion, dowodzony przez majora Edwarda Rydza Śmigłego odznaczył się bojem o las w Anielinie. Po kilku dniach nieustannych walk 1 Pułk Legionów wycofał się wraz z armią austro – węgierską, która uległa Rosjanom. Na polach Anielina i Lasek pozostało niemal 250 poległych legionistów. To wyjątkowe miejsce, ponieważ wśród wielu cmentarzy wojennych jest jedyną nekropolią ulokowaną w miejscu bitwy stoczonej przez żołnierzy polskich w tym okresie.

Wyjątkowe spotkanie w „Przystani”

16.10.2018 grupa X „Pszczółki” odwiedziła dzieci z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu. Spotkanie miało na celu promocję czytelnictwa i integracje ze środowiskiem lokalnym. Przedszkolaki obejrzały niezwykłe przedstawienie „O groszkach” w wykonaniu uczniów i wychowawców a także wysłuchały opowiadania „O słodziakach”.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki miały okazję nauczyć się kilku gestów systemu komunikacji MAKATON. Październik jest międzynarodowym miesiącem AAC (Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej) . Dziękujemy naszym Przyjaciołom z „Przystani” za piękne spotkanie.

„Teatrzyk japoński kamishibai”

„Kamishibai” to inaczej teatr ilustracji, teatr obrazkowy – papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji. Proste ilustracje wykonane są na kartonowych planszach. Wsuwa się je do małej, płaskiej, drewnianej skrzynki, która pełni rolę sceny, ekranu.

Nasze Przedszkolaki miały okazję oglądać przedstawienie w konwencji kamishibai podczas wizyty w Bibliotece Pedagogicznej. Magiczny teatrzyk kamishibai to doskonałe narzędzie do twórczej zabawy z dzieckiem.