DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLI w roku szk. 2014/2015

Drodzy Rodzice!

Miło nam poinformować, że dyżur wakacyjny w roku szk. 2014/2015 pełnić będą w miesiącu lipcu i sierpniu następujące przedszkola: 

LIPIEC 

  1. Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Osiedlowa 26
  2. Przedszkole Publiczne Nr 19, ul. Batalionów Chłopskich18
  3. Przedszkole Publiczne Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Ofiar Firleja 14A

SIERPIEŃ

  1. Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. Olsztyńska 12
  2. Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Garbarska 59/67
  3. Przedszkole Publiczne Nr 17, ul. Zbrowskiego 10

 

Opłaty za wyżywienie Rodzice będą uiszczać w przedszkolach pełniących dyżur do dnia 10 każdego miesiąca. Ponadto, do dnia 20 czerwca br. rodzice dzieci zgłoszonych do przedszkoli pełniących dyżur w miesiącach wakacyjnych są zobowiązani uiścić „z góry” opłatę za czas pobytu dziecka w przedszkolu. Opłaty należy uiścić w placówce, do której zgłoszono dziecko.

Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zapisania dziecka do przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny, a w konsekwencji ze skreśleniem dziecka z listy.

Zwrotów za niewykorzystane przez dziecko świadczenia płatne oraz posiłki dokonują placówki pełniące dyżur wakacyjny.