DYŻUR WAKACYJNY

                                                                                           

Znalezione obrazy dla zapytania wakacje gif

Dyżur wakacyjny w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017:

 

LIPIEC 2017:

 1. Przedszkole Publiczne Nr 3, ul. ul. Olsztyńska 12 – 175 miejsc
  (7 oddziałów),
 2. Przedszkole Publiczne Nr 6, ul. Rapackiego 4 – 125 miejsc
  (5 oddziałów),
 3. Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Sadków 8 – 100 miejsc
  (4 oddziały),
 4. Przedszkole Publiczne Nr 15, ul. Kusocińskiego 10a – 150 miejsc (6 oddziałów),
 5. Przedszkole Publiczne Nr 19, ul. Batalionów Chłopskich 18 – 190 miejsc (8 oddziałów),
 6. Przedszkole Publiczne Nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Ofiar Firleja 14A – 150 miejsc (6 oddziałów).

 

 

SIERPIEŃ 2017:

 1. Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. Kalińska 4 – 125 miejsc
  (5 oddziałów),
 2. Przedszkole Publiczne Nr 10, ul. Osiedlowa 26 – 150 miejsc
  (6 oddziałów),
 3. Przedszkole Publiczne Nr 13, ul. Garbarska 59/67 – 125 miejsc (5 oddziałów),
 4. Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Jana Pawła II 3 – 125 miejsc
  (5 oddziałów),
 5. Przedszkole Publiczne Nr 17, ul. Zbrowskiego 10 – 125 miejsc
  (5 oddziałów).

Uwaga Rodzice!!!

Informacje nt. zasad uiszczenia opłat za pobyt dzieci
w przedszkolach pełniących dyżur w miesiącach: lipiec, sierpień’ 2017:

 1. Do dnia 20 czerwca br. rodzice dzieci zgłoszonych do przedszkoli pełniących dyżur w miesiącach wakacyjnych są zobowiązani uiścić „z góry” opłatę za czas pobytu dziecka
  w przedszkolu.

 Opłaty należy uiścić w placówce, do której zgłoszono dziecko.

 Brak wpłaty w ww. terminie jest równoznaczny z rezygnacją z zapisania dziecka do przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny, a w konsekwencji ze skreśleniem dziecka z listy.

 1. Opłaty za wyżywienie Rodzice będą uiszczać w przedszkolach pełniących dyżur do dnia 10 każdego miesiąca.
 2. Zwrotów za niewykorzystane przez dziecko świadczenia płatne oraz posiłki dokonują placówki pełniące dyżur wakacyjny.