Podziękowanie

Kochani Rodzice, kochane dzieci. Serdecznie dziękujemy za okazane serce. Dzięki Waszym nakrętkom Krzyś może nadal się leczyć. Dobro wraca podwójnie.