Radomskie Drogi Niepodległości (Pakosław)

Spoczywają tutaj prochy poległych żołnierzy Legionu Puławskiego, walczących o niepodległość i zjednoczenie naszej Ojczyzny podczas I wojny światowej. Pomnik związany jest z historyczną bitwą pod Pakosławiem (19 maja 1915 r.) w której, Polskie oddziały pod dowództwem podpułkownika Antoniego Reutta próbowały wraz z Rosjanami powstrzymać niemiecką dywizję gen. Woyrscha. Niemiecką dywizja parła przez Kielce, Końskie, Wierzbicę i Szydłowiec. Ofiarność i poświęcenie żołnierzy Polskich doprowadziły do ostatecznego przerwania pozycji niemieckich. Starcia na polach Pakosławia, Krzyżanowic, Osin i Michałowa trwały do końca maja. Bitwa pod Pakosławiem była chrztem bojowym Legionu Puławskiego. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 19 maja 1930 r. przy drodze Pakosław – Osiny przebiegającej obok torfowiska odsłonięto pomnik. Pomnik został wykonany według projektu byłego żołnierza Legionu Puławskiego, artystę rzeźbiarza Piotra Milewskiego.