„Radomskie Drogi Niepodległości” (Anielin)

Pomnik – mauzoleum z prochami poległych legionistów z I Brygady Legionów Polskich (pod Laskami i Anielinem). Obiekt związany jest z bojami toczonymi pod Anielinem-Laskami w dniach 22-26 października 1914 r. w ramach walk o Twierdzę Iwanogród (Dęblin). Legioniści otrzymali zadanie opanowania, a następnie utrzymania wsi Laski i Anielin położonych obok linii kolejowych między Pionkami a Garbatką. Podstawą natarcia stała się Policzna, gdzie ulokował się sztab z Józefem Piłsudskim. 23 x 1914 r. trzy bataliony dowodzone przez majora Michała Żymierskiego zdobyły Laski i przez cztery dni powstrzymywały falowe szturmy piechoty rosyjskiej. Kolejny batalion, dowodzony przez majora Edwarda Rydza Śmigłego odznaczył się bojem o las w Anielinie. Po kilku dniach nieustannych walk 1 Pułk Legionów wycofał się wraz z armią austro – węgierską, która uległa Rosjanom. Na polach Anielina i Lasek pozostało niemal 250 poległych legionistów. To wyjątkowe miejsce, ponieważ wśród wielu cmentarzy wojennych jest jedyną nekropolią ulokowaną w miejscu bitwy stoczonej przez żołnierzy polskich w tym okresie.