Wycieczka ,,Jeżyków” do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu.

IMG_3389Kilka dni temu dzieci z grupy II ,,Jeżyki” były na wycieczce  w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Przedszkolaki poznały drogę jaką pokonuje dawca od momentu zarejestrowania się do momentu oddania krwi. Oglądały specjalistyczne urządzenia, dzięki którym krew jest przetwarzana i przygotowana do podawania pacjentom. Wszystko wokół bardzo interesowało naszych milusińskich. Mamy nadzieję, że po wizycie w RCKiK ,  z naszych przedszkolaków w przyszłości dołączy do grupy honorowych dawców krwi i będzie dzielił się z potrzebującymi najcenniejszym i niezastąpionym darem jakim jest krew.